Odwiedziny telewizji na strzelnicy sportowej w Biathlonowy Ośrodek w Wodzisławiu Śląskim przy Szkoła Podstawowa nr 28 w Wodzisławiu Śląskim.

Było nam ogromnie miło mogąc przedstawić biathlon, który rozwija się w naszym mieście i zaprezentować umiejętności naszych zawodników na strzelnicy