BADANIA!!!

Uwaga przed nami sezon letni, każdy zawodnik musi mieć aktualne badania lekarskie- przypominamy są one warunkiem startowania w zawodach jak również niezbędne by uczestniczyć w zajęciach sportowych. Książeczki trenerka przekaże na treningu, po podbiciu muszą ponownie wrócić do trenerki do 03.06.2019!!!!

Proszę również zapoznać się z nowymi przepisami:

W dniu 1 marca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń.

Link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmian-w-zakresie-orzekania-o-zdolnosci-do-uprawiania-sportu-przez-dzieci-i-mlodziez-oraz-przez-zawodnikow